Doorbraak in vermindering geluidsoverlast motorvoertuigen.

Ruim een jaar geleden werd het inititatief voorstel van Zelfstandig Bloemendaal aangenomen om onder meer “Op korte termijn een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van het instellen van ‘stille voertuigen’ zones voor de gemeente Bloemendaal”

Het initiatiefvoorstel werd unaniem aangenomen door de raad ondanks onderstaand negatief pre-advies van het college.

“Het aanwijzen/instellen van een ‘stille voertuigenzone’ naar analogie van een milieuzone is niet mogelijk. Binnen de geldende wet- en regelgeving kan een milieuzone alleen betrekking hebben op emissieklassen van voertuigen. Geluid is geen criterium voor een milieuzone of andersoortige, zonale geslotenverklaring op grond van de verkeerswetgeving

Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel is een raadswerkgroep Geluidsoverlast samengesteld waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. De gemeente Bergen waarmee op dit dossier wordt samengewerkt is vertegenwoordigd op ambtelijk niveau.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot de opdracht aan advocaten Rudolf van Binsbergen en Ernst Plambeck van Wille Donker advocaten om een juridische opinie op te stellen met betrekking tot het instellen van ‘stille voertuigen” zones.

Van Binsbergen en Plambeck komen tot de volgende conclusie en aanbevelingen :

De WVW biedt op het oog toereikende mogelijkheden om het door de gemeenten Bloemendaal en Bergen gewenste resultaat te bereiken.

We adviseren gemeenten om

  1. kwalitatief onderzoek uit te voeren naar hinderbeleving door motoren (individueel en in groepen);
  2. op basis daarvan een keuze te maken voor een verbodscriterium (wij adviseren een grens- waarde voor wat betreft cilinderinhoud of geluidsproductie);
  3. met de RDW te overleggen over uitwisseling van gegevens;
  4. onderzoek te doen naar de aanschaf van ANPRcamera’s;
  5. voorafgaand aan de inzet van de uiteindelijke maatregel te beoordelen of een DPIA vereist is en deze zo nodig uit te voeren;
  6. een handhavingsprogramma op te zetten als flankerend beleid naast elektronische handhaving op basis van kentekengegevens